Dabrowa Górnicza, 41-303 ul. Kasprzaka 19
Tel: 608-449-752, 604-520-730

Informacja Administratora

Wypełniając prawny obowiązekzek uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r, dalej jako "rodo", informuje, iż:

  • Administratorem Pana/Pani jest: BOJANOWSKI, BOJANOWSKA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Kasprzaka 19;
  • Dane osobowe w przypadku gromadzenia i dalszego wykorzystania są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze ustawowych uprawnień;
  • Dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Konieczne dane osobowe mogą być przekazywane w związku z prowadzonym postępowaniem organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego;
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych;
  • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale konieczne w celu realizacji zlecenia. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania realizacji czynności;
  • Pana/Pani dane osobowe nie były i nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.