Dabrowa Górnicza, 41-303 ul. Kasprzaka 19
+48 604 520 730             kontakt@kancelariabb.pl

Nasi Partnerzy

Ewelina Bojanowska

Radca Prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu w roku 2013. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończyła w roku 2001 r. W 2006 roku ukończyła Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Prawa Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe Eweliny Bojanowskiej związane jest przede wszystkim z obsługą prawną przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego. Pracę zawodową Ewelina Bojanowska rozpoczęła w roku 2001, bezpośrednio po ukończeniu studiów, na stanowisku prawnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością BUDOSERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, a następnie w Grupie Kapitałowej PEMUG S.A., w spółce akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. gdzie pracowała na samodzielnym stanowisku prawnika do roku 2008.


Po rozpoczęciu aplikacji w roku 2008 podjęła pracę w kancelarii radcy prawnego Kingi Pajerskiej - Krasnowskiej w Tychach, a następnie w JGA Kancelaria Radców Pranych Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka Partnerska w Katowicach. W ostatnim czasie prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego. W swojej karierze zawodowej Ewelina Bojanowska pracowała przy restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej PEMUG S.A., tworzeniu spółek, połączeniu spółek, dwóch emisjach akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i sporządzanych w związku z emisją prospektami emisyjnymi PEMUG S.A. Obecność spółki PEMUG S.A. na GPW w Warszawie S.A. zapewniło Ewelinie Bojanowskiej znajomość tematyki z zakresu instrumentów finansowych oraz ustawy o ofercie publicznej. Ewelina Bojanowska specjalizuje się w prawie cywilnym i procedurze cywilnej, prawie handlowym i gospodarczym, prawie administracyjnym wraz z prawem budowlanym oraz prawie pracy. W zakresie prawa zamówień publicznych posiada doświadczenie zarówno z dziedziny przypadającej na Zamawiającego jaki na Wykonawcę. Reprezentuje przedsiębiorców w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie.

  • Telefon - 604 520 730

Andrzej Bojanowski

Radca Prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w roku 2009. Absolwent Wydziału Prawa. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w roku 2001. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej z zakresu Zarządzania finansami przedsiębiorstw. W roku 2011 ukończył The Academy of American and International Law w Texasie. Tytuł radcy prawnego po zdanym egzaminie radcowskim uzyskał poprzez wpis na listę radców prawnych w roku 2009r.


Doświadczenie zawodowe Andrzej Bojanowski zdobył przy obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego będąc zatrudnianym początkowo w Przedsiębiorstwie Handlowo Produkcyjnym NIKE S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, a następnie w Kancelarii Radców Prawnych KOZA-NESSMANN-TAJAK-MURA Spółka Partnerska w Katowicach. Pracował dla międzynarodowych korporacji z kapitałem amerykańskim., min. CMC ZAWIERCIE S.A. z siedzibą w Zawierciu, biorąc udział w szeregu projektów prawnych tak krajowych jak i zagranicznych. Doświadczenie zawodowe Andrzej Bojanowski zdobywał również w pracy w administracji publicznej w zakresie transportu drogowego.


Kariera zawodowa Andrzeja Bojanowskiego rozpoczęła się w roku 1999. W tym czasie uczestniczył min. w tworzeniu, łączeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego, zajmował się sprawami korporacyjnymi spółek prawa handlowego, brał udział w sprzedaży przedsiębiorstw, prowadzi negocjacje kontraktów handlowych, występuje w roli pełnomocnika w postępowaniach sądowych i administracyjnych. W sferze zainteresowań Andrzeje Bojanowskiego mieści się prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, prawo transportu drogowego oraz prawo podatkowe.

  • Telefon - 604 520 730

Image

Pomoc i obsługa prawna świadczona jest poprzez obecność radcy prawnego lub aplikanta w siedzibie klienta w ustalonych dniach i godzinach, a także poprzez codzienne doradztwo dla klienta, pracowników oraz konsultacje bieżące.