Dabrowa Górnicza, 41-303 ul. Kasprzaka 19
+48 604 520 730             kontakt@kancelariabb.pl

Zakres Usług Prawnych

img

W zakresie świadczonej obsługi prawnej Kancelaria wykonuje kompleksową obsługę prawną niezależnie od skali czy też branży w jakiej działa podmiot. Wykorzystując zdobyte doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę prawniczą, Kancelaria wykonuje powierzone jej obowiązki, ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Partnerzy Kancelarii posiadają specjalizacje w następujących dziedzinach prawa:

 • Prawo cywilne i postępowanie cywilne,
 • Prawo pracy,
 • Prawo administracyjne w tym prawo budowlane i gospodarka nieruchomościami,
 • Prawo spółek - prawo handlowe i gospodarcze,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Prawo transportowe,
 • Prawo upadłościowe i naprawcze,
 • Obrót papierami wartościowymi - spółki publiczne

Poza bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • Prawa spadkowego,
 • Prawa nieruchomości

Pomoc prawna polega na stałym doradztwie prawnym związanym z bieżącą działalnością gospodarczą klienta lub realizacji doraźnych zleceń/projektów. Czynności pomocy prawnej to m.in.:


Image

Sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów

 • Pakiety standardowych umów handlowych, sprzedaży, o współpracy handlowej, umowy konsorcjum, umowy FIDIC.
 • Umowy o pracę, zlecenie, dzieło, kontrakty menedżerskie.
 • Umowy spółek osobowych i kapitałowych, statuty.
 • Opracowanie wzorów umów do samodzielnego stosowania w firmie.
 • Weryfikacja wzorów umów narzuconych lub proponowanych przez kontrahenta.
 • Umowy w zamówieniach publicznych.
 • Umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne.
 • Powyższy zakres obejmuje również bezpośredni udział Kancelarii w negocjacjach handlowych z kontrahentem.
Image

Sporządzanie i aktualizacja wewnętrznych aktów, regulaminów, statutów, procedur, a także układów zbiorowych pracy:

 • Regulaminy pracy,
 • Regulaminy wynagradzania,
 • Zakładowe układy zbiorowe pracy,
 • Regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Regulaminy zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych,
 • Procedury windykacyjne, handlowe.
Image

Sporządzanie opinii i informacji prawnych związanych z problematycznymi zagadnieniami prawnymi.

Image

Zastępstwo procesowe

 • Reprezentowanie klienta przed sądami cywilnymi, postępowanie gospodarcze, cywilne, przed sądami pracy.
 • Skargi kasacyjne (obowiązek sporządzenia i wniesienia skargi przez profesjonalnego pełnomocnika).
 • Reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi, skargi do WSA i NSA.
 • Reprezentowanie klienta przez Krajową Izba Odwoławczą.
Image

Prawo Pracy

Sporządzenie pozwu oraz reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy (powództwo wynagrodzenie, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, o ustalenie stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy, o rentę wyrównawczą itp.

Image

Reprezentowanie klienta w postępowaniach administracyjnych

 • Wnioski w postępowaniach administracyjnych oraz pomocy prawna w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, koncesji, licencji i zezwoleń,
 • Odwołania od decyzji administracyjnych,
 • Skargi na bezczynność organu administracji,
 • Wnioski o wznowienie postępowania,
 • Wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
 • Reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi, skargi do WSA i NSA.
Image

Sądowa windykacja należności:

 • Sporządzanie dokumentacji poprzedzającej postępowanie windykacyjne tj. wezwania do zapłaty,
 • Postępowanie upominawcze i nakazowe,
 • Postępowanie sporne w trybie zwykłym,
 • Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.
Image

Dokumentacja podatkowa dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – dokumentacja dla cen transferowych.

Image

Postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe i naprawcze

 • Upadłość konsumencka (wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej)
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • Zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości.
Image

Sprawy rodzinne i majątkowe

 • Upadłość konsumencka (wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej)
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • Zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości.

Pomoc i obsługa prawna świadczona jest poprzez obecność radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego w siedzibie klienta w ustalonych dniach i godzinach, a także poprzez codzienne doradztwo dla klienta, pracowników oraz konsultacje bieżące. Jeżeli rozmiar zadania nie pozwala nam na samodzielne jego rozstrzygnięcie, współpracujemy z szeregiem wyspecjalizowanych podmiotów, tak aby zapewnić kompleksową obsługę klienta. Szczegóły oferty oraz wzajemnej współpracy zostaną przedstawione Państwu w trakcie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Kancelarii. Dopuszczamy wynagrodzenie wg. stawki godzinowej jak również wynagrodzenie ryczałtowe.